Erreferentziazko proiektuak

URBANIZAZIOAK

Bide, kale eta urbanizazio publikoak eta pribatuak zolatzea eta asfaltatzea. Hiri-zerbitzuen sareak eta saneamendu-sareak instalatzea, lur-mugimenduak, indusketak eta betelanak egitea, euste-lanak eta obra zibila, oro har.